Test Test Test

www.bucha.ee

Balti Korteriühistute Liit

 

Balti Korteriühistute Liit on asutatud 5. oktoobril 1999. aastal Tallinnas.

Liidu asutajateks olid korteriühistute organisatsioonide esindajad Lätist, Leedust ja Eestist. Liidu loomise tingis vajadus esindada ühiselt ning jõuliselt kolme väikese Balti riigi korteriühistuliikumist Euroopa Liidus ning maailmas.

Balti Korteriühistute Liidu asutamise eeldused:

- Kolmel Balti riigil on sarnane sotsiaalmajanduslik ning poliitiline taust
- Kõigis Balti riikides toimus 90-te algul korterite erastamise protsess
- Kõigis Balti riikides elab väga suur protsent elanikkonnast korterelamutes
- Kogu Baltikumis on nõukogude perioodi pärandina kogu korterelamufond madala ehituskvaliteediga ning ilma pideva kvalifitseeritud haldus- ning hooldustegevuseta
- Kõigi Balti riikide elamufond vajab ulatuslikku energiasäästule suunatud kompleksset renoveerimist

Balti Korteriühistute Liidu eesmärgid:

- Esindada Baltimaade korteriühistuliikumist Euroopas ja maailmas
- Aidata kaasa Balti riikide korteriühistuliikumise omavahelisele võrgustumisele ning infovahetusele
- Edendada ja arendada Baltimaade korteriühistuid läbi erinevate rahvusvaheliste projektide

Balti Korteriühistute Liidu tegevused:

- Korteriühistute alase infovahetuse ja koolituse korraldamine Balti regioonis
- Korteriühistute alase teadus- ning arendustegevuse elluviimine
- Balti riikide korteriühistute võrgustiku koordineerimine ja esindamine
- Ettepanekute tegemine korteriühistutele vajaliku seadusloome täiendamiseks nii Euroopas kui Balti riikides
- Korteriühistute renoveerimistegevuse finantseerimisvõimaluste tõhustamine
- Esindus ning lobby Euroopa Liidus ning rahvusvaheliste organisatsioonide juures