Test Test Test

www.bucha.ee

Tööpaketid

Projekti Urb.Energy tegevus toimub erinevate tööpakettide raames.

Paketid käsitlevad kolme alateemat - "Linnaline areng", "Energia" ning "Finantsinstrumendid".

Tööpaketid on omavahel tihedalt seotud. Igas pilootpiirkonnas töötavad projekti partnerid välja linnalise arengu kontseptsiooni, mis on näidiseks teistele Läänemere äärsete riikide piirkondadele. Kontseptsiooni raames töötatakse välja energiasäästliku renoveerimise näidisprojektid pilootpiirkanna elamute tarbeks ning pakutakse välja parimad lahendused hoonete rekonstrueerimise finantseerimiseks. Olulisel kohal on omavalitsuse ning elanikkonna vaheline koostöö elukeskkonna planeerimisprotsessis.

 

 

 

 

 

Tööpakett nr 5 "Finantsinstrumendid"

Tööpaketi nr 5 tulemiga saab tutuvuda siin